2002-02-27

Amerikanska Sanmina-SCI och Svenska NOTE i strategiskt samarbete

Lansering av nytt koncept inom elektronikindustrin. Samarbetsavtal skapar komplett leverantör anpassad för alla företagsstorlekar.

Sanmina-SCI och NOTE tillkännagav i dag på en gemensam presskonferens att de tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal som tydliggör respektive företags strategi för den Nordiska marknaden och som därmed skapar en stabil grund för ytterligare tillväxt. Avtalet innebär i korthet att de båda företagens beställare får en garanti på en "mjuk övergång" allt eftersom deras behov av elektronik-produktion växlar. Tillsammans kan Sanmina-SCI och NOTE möta kundens krav oavsett om det handlar om mindre nationella beställningar eller globala volymkontrakt.

Svenska NOTE med c:a 400 anställda och en omsättning på drygt 500 miljoner SEK år 2001 är ett av Sveriges större och mest framgångsrika företag inom kontraktstillverkning av elektronik. Jämfört med Amerikanska Sanmina-SCI är dock företaget litet. Sanmina-SCI är en av världens tre största elektronik-producenter med över 100 anläggningar i sammanlagt 23 länder och med en omsättning på över 100 miljarder SEK.

"Det är en avsevärd skillnad mellan att producera högvolym åt internationella företag och att tillverka mindre serier åt lokala beställare", säger Sten Dybeck, koncernchef, NOTE AB. "Det viktiga är att inse att det inte går att erbjuda allt. Förmågan att finna – och bli bäst – i sin nisch kommer att vara den avgörande överlevnadsfaktorn i en allt mer hårdnande konkurrens".

"För oss är avtalet med NOTE ett bra sätt att fokusera på den nordiska marknaden", säger Niclas Olsson, Marknads och försäljningschef på Sanmina-SCI. "Genom samarbetet säkerställer vi en hög servicegrad åt våra nordiska kunder samtidigt som vi får möjlighet att renodla vår volymstrategi".

Alternativet hade varit diversifiering, vilket i förlängningen ofta leder till lägre servicegrad och sämre kostnadseffektivitet. Tack vare samarbetet kan företagen nu i stället koncentrera sig på ökade marknadsandelar inom sitt eget område, något som knappast bjuder på begränsningar för vare sig Sanmina-SCI eller NOTE.

"Tvärtom gör volymspecialisering det lättare att växa i respektive segment. Samtidigt som vi tillsammans kan ge våra kunder ökat stöd oavsett bransch, behov och storlek", avslutar Niclas Olsson.

Om Sanmina-SCI
Sanmina-SCI är en av världens ledande leverantörer av EMS (Electronics Manufacturing Services). Sanmina-SCI erbjuder ett komplett spektrum av tjänster för konstruktion, industrialisering och tillverkning av avancerad elektronik, främst inom områdena medicin, industrielektronik och kommunikationsteknik.

Om NOTE
NOTE är en av Sveriges ledande EMS-leverantörer med närvaro i Kista, Norrtälje, Torsby, Göteborg. NOTE fokuserar på hög servicegrad genom närhet och flexibilitet och har funnits på Svenska Dagbladets lista över snabbast växande företag under de senaste fem åren.

För ytterligare information kontakta:
Niclas Olsson, Marknads och försäljningschef, Sanmina-SCI. Tel. 08-477 96 95, 0709-99 52 78

Sten Dybeck, Koncernchef, NOTE AB. Tel. 08-755 65 08, 0708-55 18 00

Se fler nyheter