2004-03-23

Årsredovisning 2003

• Nettoomsättningen ökade med 35 procent till
859,2 (636,8) MSEK.
• Resultat efter finansiella poster ökade med
104 procent till 63,0 (30,9) MSEK.
• Resultat efter skatt per aktie uppgick till
114,87 (67,16) SEK.
• BEVE Electronics AB – elektroniktillverkare med
världsledande kompetens inom mikrovågselektronik
– övertogs från Mitec Telecom Inc. i augusti.
Verksamheten drivs vidare i NOTE Borås AB.
• ITAB Elektronik AB – kontraktstillverkare med
produktionsanläggningar i Nyköping och Skänninge
– förvärvades i december.
• Arbetet med att förbereda en börsintroduktion
intensifierades.

.

Se fler nyheter