2003-12-02

Breddat ägande i NOTE AB

Som ett led inför den planerade börsnoteringen av NOTE, senast 2005, har Hagströmer & Qviberg Fondkommission genomfört en placering av 90 000 aktier i NOTE AB. Aktierna har förvärvats av ett tiotal investerare. Säljare är bland andra Mats Hultin och Peter Jansson. Transaktionerna har skett till en kurs om SEK 1000 per aktie. Vidare har i samband med placeringen NOTE ABs verkställande direktör Erik Stenfors flaggat för att han ökat sitt aktieinnehav i bolaget.

För ytterligare information, kontakta Sten Dybeck, styrelseordförande NOTE AB
0708-55 18 00.

Se fler nyheter