2004-08-18

Delårsrapport januari – juni 2004

Delårsrapport januari – juni 2004

NOTE visar stark tillväxt under första halvåret

· Nettoomsättningen ökade med 54 % till MSEK 575,1 (373,6)
· Rörelseresultatet ökade med 35 % till MSEK 44,7 (33,0)
· Resultat efter skatt ökade med 38 % till MSEK 27,4 (19,9)
· Resultat per aktie ökade med 34 % till SEK 3,5 (2,6)
· Ny produktionsanläggning i Torsby
· NOTE är sedan 23 juni noterad på Stockholmsbörsen O-lista

– Konjunkturen fortsätter att utvecklas på ett för bolaget gynnsamt sätt och en stärkt framtidstro ökar också produktägares intresse för global produktion, säger NOTEs VD och Koncernchef Erik Stenfors.

Nästa rapportdatum
Delårsrapport för perioden januari-september presenteras den 8 november.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:
Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE AB, tel 0176-799 01, 0709-50 80 70 Gunilla Olsson, Ekonomidirektör NOTE AB, tel 0176-799 05, 0709-50 80 71

Fakta om NOTE-koncernen
NOTE är en av Skandinaviens ledande leverantörer inom EMS (Electronics Manufacturing Services). Företaget erbjuder kompletta helhetslösningar; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad.
Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till drygt 900. NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. (www.note.se)

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT20630/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Se fler nyheter