2004-03-16

Extrastämma valde nya styrelseledamöter

NOTE AB (publ), en av Sveriges ledande kontraktstillverkare, höll extra bolagsstämma igår, den 15 mars 2004. Stämman valde nya styrelseledamöter enligt huvudägarnas förslag, samt antog i övrigt de förslag som förelåg, bl a angående ändringar i bolagsordningen.

Till nya styrelseledamöter valdes Börje Andersson, styrelseordförande i Human Care AB och tidigare VD i Hexagon, samt Katarina Mellström, Vice President, Service Business Area Advise, Ericsson Radio Systems AB. Kjell-Åke Andersson och Mats Hultin hade i förväg meddelat att de avsåg utträda ur styrelsen i samband med den extra bolagsstämman.
Extrastämman antog dessutom förslag till förändringar i bolagsordningen, bland annat att bolagsstämma skall kunna hållas i Norrtälje eller Stockholm samt att aktiens nominella belopp sänks från 10 kronor till 50 öre genom en aktiesplit 20:1. Därmed ökar antalet aktier i NOTE AB från 399.000 till 7 980 000. Vid fullt utnyttjande av utestående optioner blir antalet aktier efter aktiesplit 8 460 000.

Vid frågor med anledning av detta pressmeddelande hänvisas till:
Sten Dybeck, Styrelseordförande NOTE; telefon 0708-55 18 00

Om NOTE
NOTE är en av Sveriges ledande elektroniktillverkare med över 30 års erfarenhet från branschen. Vi erbjuder marknadsnära produktion via ems-ALLIANCETM – ett globalt nätverk av elektroniktillverkare med partners i Brasilien, Kina, Indien, Italien och USA.
Totalt har koncernen drygt 800 anställda och omsätter ca 900 MSEK årligen. I Sverige är vi fördelade på sex produktions-anläggningar/Center of Excellence och NOTE Lab/säljkontor. Utanför Sverige finns vi med fabrik i Litauen, samt med verksamhet i Centraleuropa som styrs från vårt kontor i Gdansk, Polen.
Styrelsen i NOTE har aviserat avsikten att introducera NOTE på Stockholmsbörsen senast 2005. www.note.se

Se fler nyheter