2013-04-22

NOTE har vunnit ny avsevärd affär till kommunikationsindustrin

NOTE har efter en omfattande urvalsprocess anlitats som tillverkningspartner för montage och testning av komplex telekomutrustning med mycket höga kvalitetkrav. NOTE’s förmåga att hantera den komplexa logistiska utmaningen tillsammans med våra höga kvalitetsnivåer inom vår produktionsprocess motsvarar väl kundens förväntningar.

Vår bedömning idag är att affären har ett sammanlagt värde av 100 MSEK över cirka 2 år.

Produktionen kommer äga rum på NOTE Lund med beräknad leveransstart under första kvartalet 2014.

         

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

       

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2012 uppgick till 1 029 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2013 klockan 08.40.

Se fler nyheter