2003-05-15

NOTE uppåt på snabbväxarlista

NOTE är Sveriges snabbast växande underleverantör av elektronikproduktion. Det framgår av den årliga Tillväxtlistan över Sveriges snabbast expanderande företag som publiceras av Svenska Dagbladet. Av Sveriges ca 230.000 aktiebolag hamnar NOTE i år på 38:e plats, upp från 44:e plats ifjol.

Snabbväxare sedan 1997
NOTE fokuserar på tillverkning inom medicinsk teknologi, fordonsindustrin, telekom/optik, säkerhetselektronik och industriell elektronik. – Det är sjunde året i rad som NOTE finns med på Tillväxtlistan – och det i en bransch där många konkurrenter tvingats till nedskärningar de senaste åren, berättar Erik Stenfors, VD för NOTE AB.

Välkända kunder
NOTE producerar elektronik för många olika kunder, exempelvis ABB, Assa-Abloy, Atlas Copco, Dresser Wayne, Electrolux, Hasselblad, Nobel Biocare, Parker Hannifin och Volvo. Av Tillväxtlistan framgår att NOTE haft en årlig genomsnittlig tillväxt på 34,7 procent de senaste fem åren. Omsättningen 2002 uppgår till 637 miljoner kronor eller ca 1,5 miljoner per helårsanställd.

Vinst och ökad omsättning trots lågkonjunktur
Med en vinst på 31 miljoner kronor och 425 anställda i Sverige är NOTE en av vinnarna i elektronikbranschen. – Vi är mycket nöjda att finnas med på Tillväxtlistan och årets placering är en framgång för både vår personal och ledning. Den visar att vår strategi att erbjuda marknadsnära produktion såväl i Sverige som globalt är riktig. NOTE har vuxit med vinst varje år, även under lågkonjunkturen. – Därför går vi en spännande framtid till mötes och jag vågar påstå att vi kommer att stå starka när vändnigen kommer, avslutar Erik Stenfors.

För ytterligare information, kontakta: Erik Stenfors, VD NOTE AB, 0176-799 01, 070-950 80 70 eller Ann Lewerentz, marknadschef NOTE Norrtelje AB, 0176-793 29

Fakta om Tillväxtlistan
Syftet med Tillväxtlistan är att lyfta fram företag som växer med uthållighet. Svenska Dagbladet och Ahrens Rapid Growth har publicerat Tillväxtlistan årligen sedan 1993. För att över huvud taget platsa på Tillväxtlistan krävs att företaget:
• under de senaste fem åren har haft en genomsnittlig organisk omsättningsökning på minst 25 %
• omsättningstillväxten får inte understiga 20 procent mer än två av de fem tillväxtåren
• har minst 50 anställda 2002
• omsätter minst 50 miljoner kr 2002
• är lönsamt
• är ett svenskt bolag med svensk ägarmajoritet

Fakta om NOTE-koncernen
NOTE är en ledande tillverkare av elektronik med över 30 års erfarenhet. NOTE är en är en komplett kontraktstillverkare och erbjuder allt från utveckling till storskalig serieproduktion. NOTE är den enda svenskägda globala leverantören av EMS (Electronics Manufacturing Services).

NOTE erbjuder global, marknadsnära produktion. NOTE har idag 600 anställda och fabriker/NOTE Lab Norrtälje, Torsby, Lund, Kista och Göteborg. NOTE har även en fabrik i Litauen, samt verksamhet i Centraleuropa, som styrs från Gdansk, Polen. Genom det globala nätverket av elektroniktillverkare, ems-ALLIANCE, har NOTE partners i Kina, Brasilien, Indien, Italien och USA.

2000 var NOTEs omsättning 350 MSEK och vinst 10 MSEK
2001 var NOTEs omsättning 514 MSEK och vinst 27 MSEK
2002 var NOTEs omsättning 636 MSEK och vinst 31 MSEK

Se fler nyheter