2017-03-30

NOTEs årsredovisning för 2016

NOTEs årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare som beställt den. Via prenumerationstjänsten på hemsidan kan även årsredovisningen och annan information om NOTE beställas för leverans via e-post.

Finansiell kalender 2017
Delårsrapport januari-mars 20 april
Halvårsrapport januari-juni 17 juli
Delårsrapport januari-september 17 oktober

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 076-100 07 31
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 098 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2017 klockan 16.00 CET.

  

Se fler nyheter