2013-10-21

NOTEs delårsrapport januari-september 2013

Finansiell utveckling juli-september

 • Under tredje kvartalet ökades avsättningen för en kundförlust med 8,4 MSEK.
  Periodens underliggande rörelseresultat uppgick till 3,8 (10,5) MSEK.
 • Försäljningen uppgick till 200,8 (234,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (10,5) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -2,3% (4,5%).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -6,5 (8,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,9 (6,5) MSEK, vilket motsvarar -0,28 (0,23) SEK/aktie.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 6,3 (21,7) MSEK, vilket motsvarar 0,22 (0,75) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september

 • Försäljningen uppgick till 651,7 (788,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (31,4) MSEK. Det underliggande rörelseresultatet, exklusive avsättning för kundförlust, uppgick till 7,7 (31,4) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -0,1% (4,0%).
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -5,2 (25,9) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,0 (20,4) MSEK, vilket motsvarar -0,24 (0,71) SEK/aktie.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 0,3 (71,0) MSEK, vilket motsvarar 0,01 (2,46) SEK/aktie.

Väsentliga händelser under perioden

Nya kundsamarbeten
NOTE har fått förlängt och fördjupat förtroende som tillverkningspartner till finska Powernet och svenska Bravida Fire & Security. Vidare har NOTE vunnit två intressanta affärer till nya kunder med produkter för avancerad kommunikation, ett projekt i Sverige med stor potential och ett till enheten i Estland.

Ökad avsättning för befarad kundförlust
Under tredje kvartalet har en ytterligare avsättning om 8,4 MSEK gjorts för den kund som hamnade i finansiella problem i fjol. Totalt uppgår avsättningen till 21,0 MSEK, vilket motsvarar den totala risk-exponeringen på kunden.

  
NOTEs delårsrapport för januari-september 2013 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Bokslutskommunikén för 2013 presenteras den 6 februari 2014.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86
   
   
Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2012 uppgick till 1 029 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2013 klockan 08.30.

Se fler nyheter