2014-07-14

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2014

Finansiell utveckling april-juni

• Försäljningen uppgick till 247,6 (236,1) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till 7,5 (3,6) MSEK.

• Rörelsemarginalen uppgick till 3,0% (1,5%).

• Resultat efter finansnetto uppgick till 7,1 (2,6) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till 5,7 (2,0) MSEK, vilket motsvarar 0,20 (0,07) SEK/aktie.

• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -8,2 (2,0) MSEK, vilket motsvarar -0,28 (0,07) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-juni

• Försäljningen uppgick till 480,4 (450,9) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till 13,3 (3,9) MSEK.

• Rörelsemarginalen uppgick till 2,8% (0,9%).

• Resultat efter finansnetto uppgick till 10,9 (1,3) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till 8,8 (0,9) MSEK, vilket motsvarar 0,31 (0,03) SEK/aktie.

• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 14,9 (-6,0) MSEK, vilket motsvarar 0,52 (-0,21) SEK/aktie.

VD-kommentar till halvårsrapporten:

”Trots en relativ svag marknad ökade vi försäljningen med 7% under första halvåret. Vidare ger orderstocken stöd åt en fortsatt tillväxt jämfört med föregående år. I mina ögon ett styrkebesked från NOTE.

NOTEs rörelseresultat för första halvåret förbättrades med 9,4 MSEK till 13,3 (3,9). Kassaflödet under samma period uppgick till 14,9 (-6,0). Balansräkningen är fortsatt stark med en soliditet om drygt 42%, avslutar Peter Laveson, VD och koncernchef.”

NOTEs halvårsrapport för januari-juni finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 20 oktober.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE

NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2013 uppgick till 907 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 850. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2014 klockan 08.30.

Se fler nyheter