2023-02-03

NOTEs vd säljer aktier för 4,4 miljoner kronor – kvarstår som större aktieägare i NOTE

NOTEs vd Johannes Lind-Widestam har nyligen sålt 19 500 aktier i NOTE, motsvarande 4% av hans innehav, till ett värde av 4,4 miljoner kronor. Försäljningen genomfördes för att täcka skattemässiga åtaganden. Efter försäljningen uppgår Johannes Lind-Widestams ägande (privat och via bolag) i NOTE till 443 000 aktier vilket motsvarar drygt 1,5 % av aktierna i NOTE. Johannes Lind-Widestam kvarstår därmed som en större aktieägare i NOTE.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 687 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Se fler nyheter