2014-04-08

Uppdaterad information inför årsstämma i NOTE AB (publ) den 25 april 2014

Valberedningens förslag i Kallelse till årsstämma (punkt 12)

I kallelsen till årsstämman i NOTE AB (publ) framgår att valberedningen föreslagit att Andre Klotz ska väljas som styrelseledamot. Efter att kallelsen utfärdades har Andre Klotz bytt arbetsgivare och därmed även befattning. Den nya befattningen medför att Andre Klotz är förhindrad att åta sig upp-drag som styrelseledamot för noterade bolag. Mot denna bakgrund har Andre Klotz meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelseledamot. Med ändring av valberedningens tidigare förslag föreslår valberedningen därför att Henry Klotz omväljs som styrelseledamot.
   

________________________

Styrelsen i NOTE AB (publ)

 
Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2013 uppgick till 907 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 850. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014 klockan 08.30.

Se fler nyheter