Styrelsen

Claes Mellgren

Ordförande

Claes Mellgren

Invald: 2019
Född: 1959
Utbildning: Civilingenjör
Huvudsaklig sysselsättning: Affärsängel och styrelsearbete.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i AQ Group (Nasdaq Mid Cap) och Automation Region.
Arbetslivserfarenhet: Grundare av AQ Group och var mellan 2010 och 2018 även koncernchef för bolaget. Tidigare verksam som produktions- logistik- och platschef vid olika ABB enheter i Västerås.
Innehav av aktier i NOTE*: 620 000
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Anna Belfrage

Ledamot

Anna Belfrage

Invald: 2019
Född: 1962
Utbildning: Civilekonom
Huvudsaklig sysselsättning: Diverse styrelseuppdrag samt finansiell konsult.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Sveaskog, CINT AB, Ellevio AB, Isofol Medical AB, Mycronic AB och Elopak AS.
Arbetslivserfarenhet: Bred erfarenhet inom ekonomi och industriell verksamhet. Har bland annat varit CFO på ABS Group, Beijer Electronics Group och Södra Skogsägarna.
Innehav av aktier i NOTE*: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Johan Hagberg

Ledamot

Johan Hagberg

Invald: 2017
Född: 1971
Utbildning: Nationalekonom och matematiker.
Huvudsaklig sysselsättning: Investerare
Andra styrelseuppdrag: Inga
Arbetslivserfarenhet: Tidigare matematiklärare, entreprenör inom nöjesindustrin samt kulturproducent inom ABF Stockholm.
Innehav av aktier i NOTE*: 7 196 664
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej

Bahare Hederstierna

Ledamot

Bahare Mackinovski

Invald: 2015
Född: 1981
Utbildning: Civilekonom
Huvudsaklig sysselsättning: Vice President Global Key Account Management på Knorr Bremse GmbH.
Andra styrelseuppdrag: Inga
Arbetslivserfarenhet: Femton år inom inköp och supply chain i fordonsindustrin. Bred erfarenhet från olika globala inköpschefsroller på Volvo Cars och Volvo Trucks, närmast som ansvarig för globalt elektronikinköp och försäljning på Knorr Bremse GmbH.
Innehav av aktier i NOTE*: 5 000
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Charlotte Stjerngren

Ledamot

Charlotte Stjerngren

Invald: 2019
Född: 1976
Utbildning: Civilekonom DHS och jur.kand.
Huvudsaklig sysselsättning: Delägare och rådgivare inom investerarrelationer på Cord Communications.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i AdderaCare AB.
Arbetslivserfarenhet: Över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie, inriktning telekom, IT och småbolag. Bred erfarenhet som ekonomijournalist, närmast som chefredaktör på ekonomikanalen EFN.
Innehav av aktier i NOTE*: 8 041
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Arbetstagarrepresentanter

Christoffer Skogh

Ledamot

Christoffer Skogh

Arbetstagarrepresentant Unionen

Utsedd: 2017
Född: 1975
Utbildning: Gymnasium, inriktning samhällsvetenskap.
Uppdrag: Sales Manager & Vice President på NOTE Norrtelje.
Innehav av aktier i NOTE*: 700

* Per 2022-04-29, inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer och redovisas enligt marknadsmissbruksförordningen.