Styrelsen

Anna Belfrage

Ordförande

Anna Belfrage

Invald: 2019
Född: 1962
Utbildning: Civilekonom
Huvudsaklig sysselsättning: Diverse styrelseuppdrag samt finansiell konsult.
Andra styrelseuppdrag:  Ledamot i Sveaskog, CINT AB, Ellevio AB, Mycronic AB, Elopak AS och Deep Ocean Group AS.
Arbetslivserfarenhet: Bred erfarenhet inom ekonomi och industriell verksamhet. Har bland annat varit CFO på ABS Group, Beijer Electronics Group och Södra Skogsägarna.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Johan Hagberg

Ledamot

Johan Hagberg

Invald: 2017
Född: 1971
Utbildning: Nationalekonom och matematiker.
Huvudsaklig sysselsättning: Vd på Brus och Signal aktiebolag.
Andra styrelseuppdrag: Inga
Arbetslivserfarenhet: Tidigare matematiklärare, entreprenör inom nöjesindustrin samt kulturproducent inom ABF Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej

Bahare Hederstierna

Ledamot

Bahare Mackinovski

Invald: 2015
Född: 1981
Utbildning: Civilekonom
Huvudsaklig sysselsättning: Vice President Global Key Account Management på Knorr Bremse GmbH.
Andra styrelseuppdrag: Inga
Arbetslivserfarenhet: Femton år inom inköp och supply chain i fordonsindustrin. Bred erfarenhet från olika globala inköpschefsroller på Volvo Cars och Volvo Trucks, närmast som ansvarig för globalt elektronikinköp och försäljning på Knorr Bremse GmbH.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Charlotte Stjerngren

Ledamot

Charlotte Stjerngren

Invald: 2019
Född: 1976
Utbildning: Civilekonom DHS och jur.kand.
Huvudsaklig sysselsättning: Delägare och rådgivare inom investerarrelationer på Cord Communications.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Micro Systemation AB.
Arbetslivserfarenhet: Över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie (IT, telekom, småbolag) samt bred erfarenhet som ekonomijournalist (DN, DI, Veckans Affärer, EFN). Sedan 2018 IR-rådgivare.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Ledamot

Egil Dahl

Invald: 2024
Född: 1968
Utbildning: BI Norwegian Business School – ekonom.
Huvudsaklig sysselsättning: VD Vevlen Gård AS – Investeringsbolag.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot Bouvet AS.
Arbetslivserfarenhet: Medgrundare av Platekompaniet AS – en före detta rikstäckande kedja inom hemunderhållning. Privat investerare sedan 2008.

Innehav i NOTE*: 1 550 000
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

 

Arbetstagarrepresentanter

Ledamot

Jörgen Blomberg

Arbetstagarrepresentant IF Metall

Invald: 2021
Född: 1979
Utbildning: Gymnasium, inriktning Elprogrammet och nätverksutbildning.
Huvudsaklig sysselsättning: Test operator på NOTE Torsby.
Andra styrelseuppdrag: IF Metall avd.14 Värmland (Ordinarie Ledamot), ABF Norra Värmland (Ordinarie ledamot), Socialdemokraterna i Torsby (Ordinarie ledamot), LO Torsby (Ordinarie ledamot) och Verkstadsklubb IF Metall Torsby (Ordinarie ledamot).
Arbetslivserfarenhet: Bred erfarenhet av olika funktioner inom NOTE inom bland annat testning, programmering och montering. Har även jobbat som service- och skrivartekniker, bland annat på Peek Traffic, Europark och Canon.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Ledamot

Christoffer Skogh

Arbetstagarrepresentant Unionen

Invald: 2017
Född: 1975
Utbildning: Gymnasium, inriktning samhällsvetenskap.
Huvudsaklig sysselsättning: Sales Manager & Vice President på NOTE Norrtelje.
Andra styrelseuppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare arbetstagar­representant i NOTE 2009–
2014. Femton års erfarenhet som kundansvarig. Bred erfarenhet inom flera olika funktioner såsom tillverkning, leverantörsutveckling och strategiskt inköp.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

* Inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer och redovisas enligt marknadsmissbruksförordningen.