Styrelsen

Claes Mellgren

Ordförande

Claes Mellgren

Invald: 2019
Född: 1959
Utbildning: Civilingenjör
Huvudsaklig sysselsättning: Affärsängel och styrelsearbete.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i AQ Group (Nasdaq Mid Cap) och Automation Region.
Arbetslivserfarenhet: Grundare av AQ Group och var mellan 2010 och 2018 även koncernchef för bolaget. Tidigare verksam som produktions- logistik- och platschef vid olika ABB enheter i Västerås.
Innehav av aktier i NOTE*: 620 000
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Anna Belfrage

Ledamot

Anna Belfrage

Invald: 2019
Född: 1962
Utbildning: Civilekonom
Huvudsaklig sysselsättning: Diverse styrelseuppdrag samt finansiell konsult.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Sveaskog, CINT AB, Ellevio AB, Isofol Medical AB, Mycronic AB och Elopak AS.
Arbetslivserfarenhet: Bred erfarenhet inom ekonomi och industriell verksamhet. Har bland annat varit CFO på ABS Group, Beijer Electronics Group och Södra Skogsägarna.
Innehav av aktier i NOTE*: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Johan Hagberg

Ledamot

Johan Hagberg

Invald: 2017
Född: 1971
Utbildning: Nationalekonom och matematiker.
Huvudsaklig sysselsättning: Investerare
Andra styrelseuppdrag: Inga
Arbetslivserfarenhet: Tidigare matematiklärare, entreprenör inom nöjesindustrin samt kulturproducent inom ABF Stockholm.
Innehav av aktier i NOTE*: 7 196 664
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej

Bahare Hederstierna

Ledamot

Bahare Mackinovski

Invald: 2015
Född: 1981
Utbildning: Civilekonom
Huvudsaklig sysselsättning: Vice President Global Key Account Management på Knorr Bremse GmbH.
Andra styrelseuppdrag: Inga
Arbetslivserfarenhet: Femton år inom inköp och supply chain i fordonsindustrin. Bred erfarenhet från olika globala inköpschefsroller på Volvo Cars och Volvo Trucks, närmast som ansvarig för globalt elektronikinköp och försäljning på Knorr Bremse GmbH.
Innehav av aktier i NOTE*: 5 000
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Charlotte Stjerngren

Ledamot

Charlotte Stjerngren

Invald: 2019
Född: 1976
Utbildning: Civilekonom DHS och jur.kand.
Huvudsaklig sysselsättning: Delägare och rådgivare inom investerarrelationer på Cord Communications.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i AdderaCare AB.
Arbetslivserfarenhet: Över tio års erfarenhet som finansanalytiker på investmentbanken Carnegie, inriktning telekom, IT och småbolag. Bred erfarenhet som ekonomijournalist, närmast som chefredaktör på ekonomikanalen EFN.
Innehav av aktier i NOTE*: 8 041
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Arbetstagarrepresentanter

Christoffer Skogh

Ledamot

Christoffer Skogh

Arbetstagarrepresentant Unionen

Invald: 2017
Född: 1975
Utbildning: Gymnasium, inriktning samhällsvetenskap.
Huvudsaklig sysselsättning: Sales Manager & Vice President på NOTE Norrtelje.
Andra styrelseuppdrag: Inga.
Arbetslivserfarenhet: Tidigare arbetstagar­representant i NOTE 2009–
2014. Femton års erfarenhet som kundansvarig. Bred erfarenhet inom flera olika funktioner såsom tillverkning, leverantörsutveckling och strategiskt inköp.
Innehav av aktier i NOTE*: 700
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Ledamot

Jörgen Blomberg

Arbetstagarrepresentant IF Metall

Invald: 2021
Född: 1979
Utbildning: Gymnasium, inriktning Elprogrammet och nätverksutbildning.
Huvudsaklig sysselsättning: Test operator på NOTE Torsby.
Andra styrelseuppdrag: IF Metall avd.14 Värmland (Ordinarie Ledamot), ABF Norra Värmland (Ordinarie ledamot), Socialdemokraterna i Torsby (Ordinarie ledamot), LO Torsby (Ordinarie ledamot) och Verkstadsklubb IF Metall Torsby (Ordinarie ledamot).
Arbetslivserfarenhet: Bred erfarenhet av olika funktioner inom NOTE inom bland annat testning, programmering och montering. Har även jobbat som service- och skrivartekniker, bland annat på Peek Traffic, Europark och Canon.
Innehav av aktier i NOTE*: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

* Per 2022-10-31, inkluderar eventuellt innehav av närstående fysiska eller juridiska personer och redovisas enligt marknadsmissbruksförordningen.